1 Maru - Eu pun stop, eu va dau startul (Originala 2021)